مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن

مرکز تحقیقات

مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن

مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن

اندیشه ایجاد «مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی» در قالب پروژه عمرانی سازمان ملل متحد «UNDP» از سال ۱۳۵۰ شکل گرفت و تا سال ۱۳۵۲که مرکز رسماً فعالیت خود را آغاز نمود، وظیفه تحقیق و پژوهش در زمینه ساختمان و مسکن، توسط «دفتر مطالعات و معیارهای ساختمانی» وزارت مسکن و شهرسازی وقت به انجام می‌رسید. اساسنامه پیشنهادی مرکز در سال ۱۳۵۶، به تصویب مجلسین وقت رسید و از آن زمان، مرکز دارای شخصیت سازمانی مستقل گردید و به عنوان یکی از سازمان‌های وابسته به وزارت مسکن و شهرسازی به وظایف تعیین شده در اساسنامه مبادرت نمود. در بهمن ماه سال ۱۳۹۰ و در پی تشکیل وزارت راه و شهرسازی از محل ادغام دو وزارتخانه «راه و ترابری» و «مسکن و شهرسازی» سابق، کلیه مراکز آموزشی و پژوهشی وزارتخانه‌های یاد شده شامل مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی شهرسازی و معماری، پژوهشکده حمل و نقل، مؤسسه قیر و آسفالت در مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن ادغام و از سال ۱۳۹۱ پس از تغییر نام، تحت عنوان «مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی» فعالیت می‌نماید. مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با بیش از ۴۰ سال فعالیت تحقیقاتی، در حال حاضر یکی از معتبرترین مراجع علمی و پژوهشی کشور است که به منظور تحقق و گسترش وظایف پژوهشی و آموزشی وزارت راه و شهرسازی و نیز کمک به رفع بخشی از نیازهای پژوهشی و آموزشی کشور در حوزه‌های حمل و نقل، راه، ساختمان و مسکن و معماری و شهرسازی ایجاد شده‌است. این مرکز در قالب سه معاونت «تحقیقات و فناوری»، «آموزش و توسعه فناوری»، «توسعه مدیریت و منابع»، چهار حوزه پژوهشی «ساختمان و ابنیه فنی»، «حمل و نقل»، «معماری و شهرسازی» و «اقتصاد و مالی» و ۲۵ بخش تحقیقاتی شامل مهندسی سازه و ابنیه فنی، مصالح و فراورده‌های راه و ساختمان، فناوری بتن، زلزله‌شناسی مهندسی و خطرپذیری، شبکه ملی شتابنگاری، ژئوتکنیک و زیرساخت، تأسیسات مکانیکی و الکتریکی، مهندسی آتش، انرژی، آکوستیک و نور، حمل و نقل هوایی، حمل و نقل دریایی، حمل و نقل ریلی، مهندسی راه و روسازی، لجستیک و مدیریت سیستم‌ها و بحران، برنامه‌ریزی و توسعه حمل و نقل، ایمنی حمل و نقل، قیر و آسفالت، معماری و طراحی محیط، مطالعات بنیادی، مسکن و سیستم‌های ساختمانی، مطالعات اجتماعی و توسعه پایدار، برنامه‌ریزی و طراحی شهری، اقتصاد حمل و نقل و اقتصاد و مالی مسکن و شهری شکل گرفته‌است.

منبع: ویکی پدیا