تاثیر الیاف مصنوعی در افزایش دوام بتن

تاثیر الیاف مصنوعی در افزایش دوام بتن

تاثیر الیاف مصنوعی در افزایش دوام بتن

تاثیر الیاف مصنوعی در افزایش دوام بتن-وبسایت سیکاس

پیمانکاران گاهی الیاف مصنوعی را به مخلوط بتن اضافه می‎کنند. این الیاف از پلیمرهای ساخته‎شده توسط بشر به طور خاصی مهندسی می‎شوند که در برابر محیط قلیایی طولانی‎مدت در یک ترکیب بتن مقاومت نمایند. از آنها برای به حداقل رساندن ترک‎خوردگی، کاهش نفوذپذیری بتن و افزایش مقاومت سازه استفاده می‎شود.

آنها به عنوان یک عنصر تقویت کننده ثانویه عمل می‎کنند. عنصر اصلی میلگرد فولادی است. این الیاف مصنوعی از جهات مختلفی هم از بتن اولیه و هم از بتن سخت شده سود می‎برند. در بتن اولیه یا زودرس، هنگامی که بتن ریخته شد و شروع به کار کرد، می‎توان تغییرات حجم ایجاد نمود. اگر حجم بیش از حد تغییر کند، امکان ایجاد ترک‎های ریز وجود دارد. الیاف مصنوعی این ترک‎ها را مسدود کرده و به عنوان یک سیستم پشتیبانی داخلی عمل می نماید.

الیاف مصنوعی مقاومت بتن سخت شده را بهبود می‎بخشد

در بتن سخت، الیاف مصنوعی نفوذپذیری در برابر آب و رطوبت را کاهش می‎دهند. این دوام ساختار را طولانی می‎کند و از آسیب رطوبت جلوگیری می‎نماید. الیاف همچنین با نگهداشن ذرات در کنار هم باعث بهبود مقاومت در برابر ضربه و سایش بتن سخت شده و باعث استحکام بیشتر ساختار می‎شوند. الیاف دارای خصوصیات جذب شوک زیادی هستند.

وقتی بتن معمولی فشرده می‎شود، در اولین ترک ایجاد شده متلاش می‎شود. اما با افزودن الیاف مصنوعی، این گرایش به خرد‎شدن از بین می‎رود. هنوز ترک‎ها تحت فشرده‎سازی شدید ایجاد می‎شوند، اما ساختار به دلیل خواص پیوند الیاف و ذرات بتن هنوز هم تا حدی حفظ می‎شوند.

الیاف مصنوعی به عنوان تقویت‎کننده ثانویه

برخی از سازه‎های بتنی برای ظرفیت تحمل بار اضافی به تقویت اضافی نیاز دارند. در این شرایط، میلگرد فولادی ممکن است به وزن و هزینه سازه اضافه نماید. در این موارد می‎توان از الیاف مصنوعی برای ایجاد پشتیبانی اضافی بدون وزن زیاد به بتن استفاده کرد. از الیاف مصنوعی می‎شود با سایر مواد افزودنی و شیمیایی سیمان برای استحکام و دوام بیشتر بهره برد.

الیاف مصنوعی باید در بتن برای موارد زیر استفاده شود:

  • کاهش ترک‎خوردگی بتن در نتیجه جمع‎شدگی
  • آرماتور ثانویه غیر سازه‎ای
  • مقاومت بیشتر در برابر سایش و خرد شدن
  • حمایت داخلی و انسجام
  • نفوذپذیری کمتر در مقابل آب و رطوبت