آب بندی چیست؟

آب بندی چیست؟

آب بندی چیست؟

 

آب بندی چیست؟ - وبسایت سیکاس

 

آب بندی تکنیک اتصال سطح به سطح مواد با استفاده از ماده‎ای است که معمولا از نوع دیگری است و به سطوح چسبنده می پیوندد و نیروها را منتقل می کند. ماده ای که برای آب بندی و تکنیک اتصال استفاده می شود تحت عنوان درزگیر شناخته می شوند و شامل اپوکسی‎ها یا مواد مختلف پلاستیکی است که از طریق تبخیر یک حلال یا با پخت یک عامل اتصال با گرما، فشار یا زمان به هم پیوند می خورند.

از درزگیرهای خاصی مانند چسب‎ها می‎توان برای مونتاژ قطعات استفاده کرد و از چسب‎های بسیاری نیز می‎توان برای آب بندی استفاده نمود.

درزگیرها برای موارد زیر به کار برده می شوند:

 • برای جلوگیری از ورود گرد و غبار، خاک، رطوبت و مواد شیمیایی
 • حاوی مایع یا گاز باشد
 • یک سطح را می پوشاند و محافظت می کند
 • ظاهر را بهتر نمایید
 • فرآیند اتصال را انجام دهید

به طور مثال، درزگیر روی بتن اعمال می شود تا از آسیب سطح، لک شدن و خوردگی محافظت شود. این همچنین روزنه‎های منفذ را در بتن مسدود می کند تا جذب آب و نمک را کاهش بدهد یا یک لایه نفوذناپذیر ایجاد می نماید که از عبور چنین مواد جلوگیری نماید. بتن درزگیرشده همچنین در برابر مواد شیمیایی و خوردگی مقاومت می کند و آن را برای آشپزخانه‎ها و آزمایشگاه‎های علمی مفید می کند. با این وجود بتن آب بندی شده با سرعت بیشتری خراب می شود ممکن است نیاز به تعویض بیشتر باشد.

آب بندی القایی فرآیند اتصال مواد ترموپلاستیک توسط گرمایش القایی است. این شامل گرمایش کنترل شده یک جسم رسانای الکتریکی (معمولا فویل آلومینیوم) با القای الکترومغناطیسی، از طریق گرمای تولید شده در جسم توسط جریان های گردابی است. آب بندی القایی در بسیاری از گونه های تولیدات استفاده می شود. از جمله داروها، محصولات غذایی، روغن موتور و غیره. با فرآیندهایی مانند آب بندی رسانا، تماس فیزیکی بین یک صفحه فلزی و آستر مورد نیاز است که قابلیت سرعت پردازش را کاهش بدهد.

صنایعی که معمولا از آب بندی استفاده می کنند عبارتند از:

 • ساخت و ساز
 • کالاهای مصرفی
 • حمل و نقل
 • صنعتی
 • هوافضا
 • لوازم خانگی
 • الکترونیک