نوشته هایی با برچسب "کارهای بتنی"

بهترین زمان از سال برای کارهای بتنی چه موقع است؟

بهترین زمان از سال برای کارهای بتنی چه موقع است؟

کارهای بتنی  بهترین زمان از سال برای کارهای بتنی چه موقع است؟ اگر منتظر بهترین زمان از سال برای ریختن بتن سازه خود هستید، شهریور زمانی است که باید لحظه را غنیمت بشمارید. نکته کلیدی درباره ریختن بتن کامل، جلوگیری از هوای شدید است. ماه‎ هایی مانند تیر و دی، که درجه حرارت در اکثر […]