نوشته هایی با برچسب "نحوه کاربرد ماله (شناور) دوغاب"

نحوه کاربرد ماله (شناور) دوغاب

نحوه کاربرد ماله (شناور) دوغاب

نحوه کاربرد ماله نحوه کاربرد ماله (شناور) دوغاب دوغاب یک ملات نازک و درشت است که در بین شکافها (یا “اتصالات”) پخش می شود و آنها را پر می کند (به این ترتیب به خارج شدن آب کمک می کند) و کاشی های مجاور را به صورت یک توده جامد در می آورد. “دوغاب سازی” […]