نوشته هایی با برچسب "نحوه ساخت دال گسترده (مرحله 6 – 9)"

نحوه ساخت دال گسترده (مرحله ۶ – ۹)

نحوه ساخت دال گسترده (مرحله ۶ – ۹)

نحوه ساخت دال گسترده (مرحله ۶ – ۹) نحوه ساخت دال گسترده (مرحله ۶ – ۹) در ادامه مراحل ساخت دال گسترده با ما همراه باشید: مرحله ۶ – پایه های نوار را حفاری کنید هنگامی که شن و ماسه در همه جای زیر دال قرار گرفت، بتن ریزها ماسه را از محل اجرای پایه […]