نوشته هایی با برچسب "موارد احتیاطی در هنگام بتن ریزی زیر آب"

بتن ریزی زیر آب (۱-۲)

بتن ریزی زیر آب (۱-۲)

بتن ریزی زیر آب بتن ریزی زیر آب (۱-۲) بتن ریزی زیر آب “UWC” یکی از انواع خاص بتن ریزی با کارایی بالا است که در گذشته، حال و در آینده و تا زمانی که نیاز به ساخت پل ها باشد کارایی دارد، پایه هایی در خاک با سطوح بالای آب، و تقریباً همه سازه […]