نوشته هایی با برچسب "ملزومات تراکم ملات ساختمانی"

ملزومات تراکم ملات ساختمانی

ملزومات تراکم ملات ساختمانی

ملزومات تراکم ملات ساختمانی ملزومات تراکم ملات ساختمانی تراکم ملات ساختمانی به تراکم جرم، نسبت معینی از مواد سیمانی مخلوط شده و همزده یکنواخت، شن و آب اشاره دارد. درباره مواد تشکیل دهنده ملات ، تراکم مربوطه به شرح زیر است: تراکم آشکار بتونه آهک (۱۳۵۰ کیلوگرم در متر مکعب)، تراکم عمده سیمان (۱۲۸۰ کیلوگرم […]