نوشته هایی با برچسب "مراحل ریختن پایه های بتنی (4 – 7)"

مراحل ریختن پایه های بتنی (۴ – ۷)

مراحل ریختن پایه های بتنی (۴ – ۷)

مراحل ریختن پایه های بتنی (۴ – ۷) مراحل ریختن پایه های بتنی عرض (ضخامت افقی): پایه بتنی شما باید کمی پهن تر از دیوار سنگی ملاتی باشد. اگر دیواره شما ۴۵٫۵ سانتی متر ضخامت دارد، باید پایه بتنی خود را ۶۰ سانتی متر ضخیم کنید. به این ترتیب، شما می دانید که تمام دیوارها […]