نوشته هایی با برچسب "مدیریت در صنعت سرامیک"

مدیریت در صنعت سرامیک

مدیریت در صنعت سرامیک

صنعت سرامیک مدیریت در صنعت سرامیک   یکی از واژه هایی که در کشور ما معنی درست را از دست داده “مدیریت” است. مدیران بی کفایتی که اولین و آخرین اولویت آن ها سود بیشتر است تا مدتی با ترفندهای بی اساس و بدون آینده سر کار می آیند و در پایان هم از میان […]