نوشته هایی با برچسب "شیمی"

افزودنی بتن چیست؟

افزودنی بتن چیست؟

افزودنی بتن تأثیر مواد افزودنی بر ویژگی‌های سازه‌ای و سایر ویژگی‌های کلیدی افزودنی بتن چیست؟ تأثیر مواد افزودنی بر ویژگی‌های سازه‌ای و سایر ویژگی‌های کلیدی مواد افزودنی برای اصلاح و بهبود خواص بتن تازه و سخت شده مورداستفاده قرار می‌گیرند. استفاده از افزودنی‌های مناسب باعث افزایش قابلیت کارایی بتن و سیمان (psi در هر پوند […]