نوشته هایی با برچسب "– شلاک ها"

رنگ ها و پوشش های محافظ

رنگ ها و پوشش های محافظ

رنگ ها و پوشش ها رنگ ها و پوشش های محافظ نقاشی ساختمان علاوه بر ایجاد زیبایی سطوح نهایی بنا، پوشش محافظ مطمئنی را در برابر عوامل مختلف محیطی فراهم می کند. امروزه رنگ آمیزی برای زیبایی ، بهداشت، محافظت، بهبود روشنایی و بهبود شرایط کاری، ایمنی و اقتصادی صورت می گیرد. گروهی از مصالح […]