نوشته هایی با برچسب "شرایط محیطی برای خشک شدن"

تفاوت سیمان هیدرولیکی و سیمان غیر هیدرولیکی

تفاوت سیمان هیدرولیکی و سیمان غیر هیدرولیکی

 هیدرولیکی و سیمان غیر هیدرولیکی تفاوت سیمان هیدرولیکی و سیمان غیر هیدرولیکی سیمان با توجه به شرایط سخت شوندگی به دو دسته سیمان هیدرولیکی و غیر هیدرولیکی تقسیم می شود. هردوی این محصولات برای ساخت ساختمان های تجاری، خانه های مسکونی، پیاده روها، پل ها و همچنین تعمیر تجهیزات و سازه های مختلف مورد استفاده […]