نوشته هایی با برچسب "سیکاس_گروپ"

۳ روش برجسته برای آب بندی منافذ دیوار

۳ روش برجسته برای آب بندی منافذ دیوار

۳ روش برجسته برای آب بندی منافذ دیوار ۳ روش برجسته برای آب بندی منافذ دیوار بسیاری از سازندگان به این نکته آگاه هستند که برای جلوگیری از نفوذ رطوبت، که باعث خرابی سازه، کوتاه شدن عمر روکش های خارجی و رنگ‎ها، کپک زدن، پوسیدگی و آلودگی به حشرات باید از سازه مراقبت نمایند تا […]