نوشته هایی با برچسب "سقف سیاک و روش اجرای آن"

سقف سیاک و روش اجرای آن

سقف سیاک و روش اجرای آن

سقف سیاک و روش اجرای آن سقف سیاک و روش اجرای آن به هنگام اجرای سقف سیاک، در بین تیرچه ها نباید از سفال استفاده شود. در این صورت می توان گفت که وزن این سقف نسبت به سایر سقف ها بسیار کمتر است. در عین حال کیفیت بتن هم چندین برابر می شود. به هنگام مطرح کردن سقف سیاک و روش اجرای آن، باید عوامل تأثیرگذار بر آن را […]