نوشته هایی با برچسب "ساختمانی سیکاس"

نگهداری استخر

نگهداری استخر

نگهداری استخر نگهداری استخر و مراقبت از کاشی های آن، از اموری است که در صورت سهل انگاری به جز ضررهای مالی، می تواند مخاطرات زیادی را به همراه داشته باشد؛ زیرا در صورت آلودگی یا وجود خطر در محوطه استخر، جان افراد در معرض تهدید قرار می گیرد.اقدامات پیشگیرانه و مراقبتی متنوعی برای افزایش طول عمر […]