نوشته هایی با برچسب "دوغاب"

نحوه کاربرد ماله (شناور) دوغاب

نحوه کاربرد ماله (شناور) دوغاب

نحوه کاربرد ماله نحوه کاربرد ماله (شناور) دوغاب دوغاب یک ملات نازک و درشت است که در بین شکافها (یا “اتصالات”) پخش می شود و آنها را پر می کند (به این ترتیب به خارج شدن آب کمک می کند) و کاشی های مجاور را به صورت یک توده جامد در می آورد. “دوغاب سازی” […]