نوشته هایی با برچسب "حداقل ضخامت یک دال چقدر است؟"

دال گسترده (یکپارچه)

دال گسترده (یکپارچه)

دال گسترده (یکپارچه) چیست؟ دال گسترده (یکپارچه) دال گسترده، دال بتنی روی زمین است که با تیرهای بتنی مکمل در هر دو جهت تقویت می شود.  دال های گسترده به طور معمول به عنوان فونداسیون منازل جدید و انبساط ها مورد استفاده قرار می گیرد. دال های گسترده در استرالیا برای مطابقت با استاندارد استرالیا […]