نوشته هایی با برچسب "به طور تقریبی محل دال را مشخص کنید"

نحوه ریختن دال بتونی

نحوه ریختن دال بتونی

نحوه ریختن دال بتنی چگونه است؟ نحوه ریختن دال بتونی نحوه ریختن دال بتنی ۱٫به طور تقریبی محل دال را مشخص کنید در محل مورد نظر، از نوار اندازه گیری و یک طناب یا شیلنگ برای قرار دادن موقعیت کلی دال بتنی استفاده کنید. برای تنظیم خطوط عمود از Speed ​​Square یا مربع نجاری استفاده […]