نوشته هایی با برچسب "بتن شفاف در نمایشگاه “Liquid Stone” در موزه ساختمان ملی به معرض دید گذاشته شد"

بتن شفاف و آینده ای پر زرق و برق

بتن شفاف و آینده ای پر زرق و برق

بتن شفاف  بتن شفاف و آینده ای پر زرق و برق بتن شفاف و آینده ای پر زرق و برق چندین سال پیش، بتن شفاف در نمایشگاه “Liquid Stone” در موزه ساختمان ملی به معرض دید گذاشته شد، و چشم مردم را به گونه های مختلف موجود باز نمود. به این دلیل که این ماده […]