نوشته هایی با برچسب "بتن شفاف به وجود آمده است. بتن انتقال دهنده نور"

بتن شفاف به عنوان یک ماده سبز

بتن شفاف به عنوان یک ماده سبز

بتن شفاف به عنوان یک ماده سبز (متشکل از الیاف طبیعی) در ساخت و ساز بتن شفاف به عنوان یک ماده سبز بتن، که به طور معمول و سنتی جزء مصالح ساختمانی اساسی به شمار می رود، در حال تغییر است. امروزه مهندسین مخلوط های بتنی ای را فرآوری می کنند که توانایی انتقال نور […]