نوشته هایی با برچسب "بتن شفاف به عنوان یک ماده سبز (متشکل از الیاف طبیعی) در ساخت و ساز"

بتن شفاف به عنوان یک ماده سبز

بتن شفاف به عنوان یک ماده سبز

بتن شفاف به عنوان یک ماده سبز (متشکل از الیاف طبیعی) در ساخت و ساز بتن شفاف به عنوان یک ماده سبز بتن، که به طور معمول و سنتی جزء مصالح ساختمانی اساسی به شمار می رود، در حال تغییر است. امروزه مهندسین مخلوط های بتنی ای را فرآوری می کنند که توانایی انتقال نور […]