نوشته هایی با برچسب "بتن با سنگدانه نمایان"

بتن با سنگدانه نمایان

بتن با سنگدانه نمایان

بتن با سنگدانه نمایان بتن با سنگدانه نمایان بتن با سنگدانه نمایان دومنظوره است؛ هم تزئینی است و هم کاربردی. این اصطلاحی است که برای توصیف سطح بتونی مانند کف، مسیر، روسازی یا پارکینگ استفاده می‎شود که با سنگدانه عجین شده است. از این روش برای ایجاد سطوح صاف استفاده می‎ شود که نه تنها […]