نوشته هایی با برچسب "انواع کف"

انواع کف

انواع کف

انواع کف انواع کف کف به طور معمول موارد زیر را فراهم می کند: پشتیبانی سازه‎ای برای محتویات اتاق، ساکنان آن و وزن کف خود. مقاومت در برابر عبور رطوبت، گرما و صدا. کاربرد موردنظر از کف، محل قرارگیری آن، ساختار بقیه ساختمان و پرداخت کف، تعیین می‎کند که کدام یک از گونه‎ها برای یک […]