نوشته هایی با برچسب "انبساط گرمایی"

بتن سیلیسی و بتن کربناته

بتن سیلیسی و بتن کربناته

مقایسه بین بتن سیلیسی و بتن کربناته بتن سیلیسی و بتن کربناته هر دو از مقاومت قابل توجهی برخوردار هستند. همان گونه که می دانید یکی از رایج ترین مصالح ساختمانی که در سرتاسر جهان مورد استفاده قرار می گیرد، بتن است. چرا که  دوام بالایی دارد و در برابر حرارت نیز مقاوم می باشد، […]