نوشته هایی با برچسب "اف آر پی FRP"

اف آر پی FRP

اف آر پی FRP

اف آر پی FRP اف آر پی FRP امروزه مقاوم سازی سازه ها در برابر عوامل آسیب زا از اهمیت بسیاری برخوردار است. مهندسان در پی مقاوم سازی سازه ها هستند، از جمله سازه هایی که می توان آن ها را در برابر شرایط نامناسب مقاوم سازی کرد، عبارت اند از  سازه های بتنی ( مانندساختمان […]