نوشته هایی با برچسب "آرماتورهای تقویت کششی"

دلایل مقاوم سازی سازه های بتنی

دلایل مقاوم سازی سازه های بتنی

 سازه های بتنی دلایل مقاوم سازی سازه های بتنی سازه های بتنی به عنوان بخش گسترده ای از سازه ها چنانچه بر حسب محاسبات دقیق و روابط شکل پذیری طراحی و اجرا شوند ساختمان های بسیار مطلوبی خواهند بود اما کیفیت ساخت در برخی سازه ها به دلایل مختلف بسیار نامطلوب است. کیفیت بد بتن، آرماتور […]