چگونه می توان پل ساخت

ساخت پل

چگونه می توان پل ساختچگونه می توان پل ساخت

چگونه می توان پل ساخت

بیشتر ما روزانه از روی پل ها تردد می کنیم. برخی بزرگ، برخی قدیمی و برخی زیبا هستند. اما به ندرت متوقف می شویم تا درباره روند ساخت و ساز پیچیده آن پل تأمل کنیم. مهمترین قسمت ساختن پل، برنامه ریزی آن است. بدون تفکر درباره مواردی که در ادامه ذکر می کنیم، ممکن نیست پلی به وجود بیاید.

مواردی که هنگام ساختن پل باید در نظر گرفت:

مکان: در درجه اول، باید مکان را در نظر گرفت. تیم باید منطقه را جستجو کند و بهترین محل را در منطقه برای پل سازی پیدا کند. در صورت وجود آب، ساخت و ساز پیچیده می شود، زیرا پل باید از سطح آب به خوبی بلندتر باشد. واقعیتی که غالباً نادیده گرفته می شود این است که شوری آب بر مواد مورد استفاده در ساخت پل تأثیر می گذارد. زمین های اطراف آن باید با نحوه طراحی پل مطابقت داشته باشد، و البته ساخت و سازها باید از مقررات و محدودیت های تعیین شده توسط مقامات محلی پیروی کنند.

کاربرد: کاربرد اصلی پل تعیین می کند که چه نوع طراحی باید دنبال شود. اگر این پل برای تردد عابران پیاده یا بزرگراه چند لاین است، دامنه مصالح و سبک معماری مختلف است.

نوع پل مشخص می کند که از چه نوع مصالحی استفاده شود:

  • پل های تیرچه ای از تیرهای فلزی افقی تشکیل می شود که در انتهای هر یک به پایه هایی احتیاج دارند. پایه ها وزن تیرچه را تحمل می کنند. لازم است پایه ها از هم فاصله زیادی نداشته باشند. این محدودیت به این معنی است که پل های تیرچه ای اغلب بسیار کوتاه هستند.
  • پل های خرپایی اساساً مجموعه ای از مثلث ها هستند. آنها اغلب با میله های فولادی به صورت ردیفی و مستقیم قرار می گیرند.
  • پل های قوسی طرح های قدیمی هستند که می توانند مجدد مورد استفاده قرار گیرند. در روم باستان، آنها از چندین تُن سنگ ساخته می شدند، اما در حال حاضر پل های قوسی از بتن ساخته می شود.
  • پل های معلق طولانی ترین پل ها هستند و می توانند بیشترین وزن را تحمل کنند. بیشتر موادی که برای ساخت پل های معلق استفاده می شود بتن، آهن، میلگرد و فولاد است.

جدول زمانی: جدول زمانی ساخت به بخشهای قبل از ساخت، هنگام ساخت و بعد از ساخت تقسیم می شود. در طول پیش از ساخت، طراحی باید کامل شود، زیرا یک اشتباه یا محاسبه غلط می تواند باعث ریزش پل شود. هرگونه تغییر در طراحی باید صریحاً ذکر شود و همگی باید اتفاق نظر داشته باشند. در این مرحله، نقشه برداران امکان پذیر بودن پروژه را تأیید می کنند و خدمه اقدام می کنند.

در مرحله ساخت پل، اعضای خدمه باید از استانداردهای صنعت و مقررات محلی پیروی کنند. فونداسیون پل باید با دقت ساخته شود و تیرها باید در عمق مناسب کاشته شوند. پس از ساخت، پل باید به طور مداوم از نظر آسیب یا فرسودگی که نیاز به نگهداری دارد، مورد بازرسی قرار گیرد.