نقش مواد افزودنی در ملات ساختمانی چیست؟

نقش مواد افزودنی در ملات ساختمانی چیست؟

نقش مواد افزودنی در ملات ساختمانی چیست؟

نقش مواد افزودنی در ملات ساختمانی چیست؟-وبسایت سیکاس

افزودنی یک اصطلاح عمومی برای چند ماده است و این قابلیت را دارد که برخی از خصوصیات ملات را تغییر بدهد، مانند پودرهای پلیمری قابل تجزیه یا امولسیون، الیاف، مواد سیال، عوامل تغییر شکل‎دهنده برای تنظیم حجم ملات و مواد ضدآب. عملکرد ویژه‎ای که ماده افزودنی به ملات خشک مخلوط می‎دهند، عامل اصلی تشخیص آن از ملات ساختمانی سنتی است.

مهمترین ماده اولیه در ملات خشک مخلوط، مواد افزودنی است. اگرچه مقدار اضافه شده بسیار ناچیز است، اما نقش آن بسیار زیاد است. مواد افزودنی می‎تواند عملکرد ملات را به میزان قابل توجهی بهبود بخشد. به طور مثال، با افزودن پودر پلیمر قابل پخش مجدد، ملات را با انعطاف‎پذیری قادر می‎سازد. این امکان را به ملات کف می‎دهد که با افزایش مقدار اضافی عوامل سیال، آزادانه جریان یابد؛ و تَرَک سطح ملات را با افزودن الیاف و غیره به میزان قابل توجهی کاهش می‎دهد. بنابراین، توسعه فن‎آوری مدرن ملات فقط استفاده اقتصادی و منطقی از مواد افزودنی مختلف در ملات مخلوط خشک برای پاسخگویی به نیازهای توسعه فن‎آوری مدرن ساختمان است. در هزینه محصولات ملات خشک، مواد افزودنی نسبت بسیار زیادی را تشکیل می‎دهند. و بیشترین استفاده از مواد افزودنی، پودرهای پلیمری قابل پخش مجدد با قیمت بالا است که منجر به افزایش چشمگیر هزینه ملات مخلوط خشک می‎شود. بنابراین، نحوه انتخاب و گزینش خوب مواد افزودنی هسته اصلی تهیه ملات مخلوط خشک است. عملکرد ملات مخلوط خشک را می‎توان با ترکیب مواد افزودنی بهبود بخشید و نیازهای پروژه‎ها را برآورده ساخت.

هنگامی که مواد افزودنی در ملات خشک مخلوط می‎شوند، باید توجه داشت که تاثیر مواد افزودنی بر عملکرد ملات باید به طور کلی در نظر گرفته شود. در حالی که تاثیرات زیانبار بر خواص دیگر را نادیده می‎گیرید، فقط بهبود یک خاصیت را در نظر نگیرید. به عنوان مثال، افزودن پودر پلیمر قابل پخش مجدد می‎تواند عملکرد پیوند بین ملات و لایه پایه را تا حد زیادی بهبود بخشد، اما پودر مقاومت در برابر آب ملات را کاهش می‎دهد. عوامل دفع‎کننده آب قادر است توانایی ملات را برای مقاومت در برابر فشار آب کم بهبود ببخشند، اما ممکن است چسبندگی ملات را کاهش دهند. پس در تهیه محصولات ملات خشک مخلوط، باید تمام تاثیرات اجزای مختلف بر شاخص‎های مختلف عملکرد ملات را در نظر بگیریم و فرمول ملات را از نظر اقتصادی و پیشرفته فن‎آوری با آزمایش تعیین نماییم.