مزایای پل‎های کامپوزیت فولاد و بتن

مزایای پلهای کامپوزیت فولاد و بتن

مزایای پل‎های کامپوزیت فولاد و بتن

پل‎های

مزایای پل‎های کامپوزیت فولاد و بتن-وبسایت سیکاس

 کامپوزیتی بتونی – فولادی به دلیل توانایی سازگاری هندسه خود با محدودیت‎های طراحی و امکان استفاده مجدد از برخی از مواد موجود در سازه، به عنوان جایگزینی برای پل‎های بتونی مورد استفاده قرار می‎گیرند.

پل‎های کامپوزیت از آنجا که برخی مزایای پل‎های فولادی را با برخی از عوامل اصلی پل‎های بتونی ترکیب می‎کند، محبوبیت بیشتری در سراسر جهان دارند. در حقیقت، یک پل کامپوزیت موارد زیر را ارائه می‎دهد:

  • یک سازه اصلی فولادی که در صورت مقایسه با ساخت تیر بتونی، ساخت آن بسیار آسان‎تر است.
  • یک ساختار سبک، که بارهای کمتری را به پایه‎ها تحمیل می‎کند و باعث صرفه اقتصادی می‎شود.
  • یک دال بتنی که ساخت آن ارزان‎تر و راحت‎تر از یک عرشه ارتوتروپیک فولادی است و همچنین دارای دو مزیت دیگر است.
  • جرم بالاتری که باعث ایجاد ارتعاشات، سر و صدا و بارهای دینامیکی کمتری بر ساختار پشتیبانی می‎شود.
  • یک سطح بالایی که امکان آسفالت آسان با روش‎های سنتی را فراهم می‎کند، در حالی که نقاط ضعف عرشه ارتوتروپیک شامل دشواری تحقق یک اتصال قوی، اجرای ظریف و برخی نگرانی‎ها در مورد دوام روکش آن است.

سازه‎های کامپوزیتی بتن فولادی در ساخت و ساز استفاده شده است تا از بهترین عملکرد عناصر بهره‎مند شود. تعامل بین این دو ماده و چگونگی تأمین موثرترین ارتباط، رویکردهای متعددی را مشاهده کرده است.

عرشه‎های بتونی و فولادی کامپوزیت به ویژه برای کار در مناطق میانی طراحی شده‎اند. دال بتنی بالایی در برابر نیروهای فشاری مقاومت می‎کند در حالی که ساختار فولادی پایین با نیروهای کششی تولید شده توسط گشتاورهای خمشی مثبت کنار می‎آید. با این حال، این عرشه های کامپوزیت برای لحظه‎های خمش منفی بر روی سطح مقطع پشتیبانی متوسط کارایی کمتری دارند. از یک طرف، دال بتن تحت نیروهای کششی متلاشی می‎شود و برای کنترل این اثر به مقادیر قابل توجهی تقویت کننده نیاز است. از طرف دیگر، ساختار فولادی زیر به سختی گیرهایی نیاز دارد تا از مقاومت بالای آن در برابر فشار، بدون بی ثباتی محلی یا جهانی اطمینان حاصل کند. عرشه هایی با عملکرد کامپوزیت مضاعف یکی از پیشرفت های اخیر در این محلول ساختاری است که در آن دال دوم بتن به فلنج پایین سازه فولادی اضافه می شود.