مراحل ریختن پایه های بتنی (۱-۳)

پایه های بتنی

مراحل ریختن پایه های بتونی مراحل ریختن پایه های بتنی (۱-۳)

در ذیل مراحل ریختن پایه های بتنی را برای آموزش شما عزیزان به ترتیب آورده ایم:

مراحل ریختن پایه های بتنی (۱-۳)

  1. چیدمان: مشخص نمایید که دیوار سنگی ملاتی شما کجا ساخته شود. شما باید اطمینان حاصل کنید که تمام آن توسط پایه بتنی جامد (یا توسط کناره) پشتیبانی می شود. طرح دیوار را با استفاده از چوب یا اسپری رنگ علامت گذاری کنید.
  2. تعیین عمق حفاری: شما باید اطمینان حاصل نمایید که زیر خط سرما حفاری نموده اید. در سطح منطقه پرس و جو نمایید که تعیین کنند: در منطقه خود تا چه عمقی می شود حفاری کرد. اگر پایه خود را بالای خط یخ زدگی بریزید، زمین زیرین ممکن است یخ بزند و بلند شود و دیواره شما خراب شود. اگر در منطقه ای زندگی می کنید که زمستان های واقعا سردی را تجربه می کنید، ممکن است لازم باشد سه فوت یا بیشتر از آن حفاری کنید. کار زیادی است اما، شما می خواهید مطمئن شوید که دیوار سنگی شما بعد از ساخته شدن رانش نمی کند. ارزش کار سخت را دارد.
  3. ارتفاع (ضخامت عمودی) پایه بتنی: بهتر است هنگام ساخت دیوارهای سنگی ملات دار، پایه های بتنی ضخیم ریخته شود. به طور خاص می توانید ارتفاع آنها را حداقل ۳۰٫۵ سانتی متر کنید. اگر در حال ساخت یک دیوار واقعا بزرگ هستید، آنها را حتی ضخیم تر (بلندتر) بریزید، زیرا پایه بتنی نیاز به تحمل وزن بیشتری دارد.

اگرچه می توانید پایه های بتنی کوتاه تا ۳۰٫۵ سانتی متر را بریزید، اما این امکان را دارید که  بتن اضافی بریزید تا به سطح عالی برسید. برای پایین آمدن از خط یخبندان باید سه فوت عمق حفر کنید. سپس ۳۰٫۵ سانتی متر بتن بریزید. اکنون دیوار شما دو فوت زیر زمین شروع شده است. فقط برای بازگشت به سطح زمین باید دو فوت دیوار بسازید. این مقدار زیادی سنگ به هدر می دهد و نیروی کار بیهوده است. ریختن پایه بتنی تقریباً تا سطح زمین راحت تر است. می توانید پایه بتنی را چند سانتی متر زیر درجه بگذارید تا مطمئن شوید نمایان نمی شود تا زمانی که دیوار تمام نشده است.