مراحل ریختن پایه های بتنی (۴ – ۷)

مراحل ریختن پایه های بتنی (۴ – ۷)

مراحل ریختن پایه های بتنیمراحل ریختن پایه های بتنی

  1. عرض (ضخامت افقی): پایه بتنی شما باید کمی پهن تر از دیوار سنگی ملاتی باشد. اگر دیواره شما ۴۵٫۵ سانتی متر ضخامت دارد، باید پایه بتنی خود را ۶۰ سانتی متر ضخیم کنید. به این ترتیب، شما می دانید که تمام دیوارها پشتیبانی می شوند و اگر چینش شما کمی خارج از محل باشد، کمی آزادی عمل خواهید داشت.
  2. شروع به حفاری کنید: بنابراین، اکنون شما می دانید پایه بتنی شما به کجا می رود و می دانید که چقدر سوراخ باید حفر کنید. هنگام ساخت دیوار سنگی ملاتی خود اطمینان حاصل نمایید که خاک را در جایی می ریزید که در مسیر قرار نگیرد. شما نمی خواهید مجبور شوید آن را دو بار جا به جا کنید. اگر مجبورید یک گودال بزرگ ایجاد کنید و کار کمی سخت است، می توانید کسی را استخدام کنید که گودال را برای شما حفر کند. همچنین می توانید ماشین های حفاری اجاره نمایید که استفاده از آنها آسان و بی خطر است. با شرکت های ساختمانی محلی خود مشورت نمایید. اطمینان حاصل کنید که آنها نحوه استفاده ایمن از تجهیزات را قبل از بردن آنها به خانه توضیح می دهند.
  3. مقدار بتن: شما باید بدانید که چه مقدار بتن تهیه کنید. این یک سوال بسیار مهم است و تعیین آن با چند معادله ریاضی ساده بسیار آسان است.
  4. مخلوط کردن بتن: این بخشی از کار است که می تواند مردم را بترساند. اما اگر مراحل درستی را برای مخلوط کردن بتن دنبال کنید، جای نگرانی نیست. برای یک پایه بزرگ بتنی، آسانترین راه، اجاره یک کامیون بتنی است. برای کارهای کوچکتر، می توانید بتن را خودتان مخلوط کنید یا از کیسه های مخلوط شده استفاده نمایید. ابتدا میزان بتن مورد نیاز خود را تعیین کنید. اگر به کمتر از یک یارد نیاز دارید، با استفاده از کیف های مخلوط شده مشکلی نخواهید داشت. اگر به سه یارد یا کمتر احتیاج دارید، باید خودتان فکر کنید که بتن را مخلوط کنید. اگر به بیش از سه یارد نیاز دارید، می توانید خودتان آن را مخلوط نمایید، اما استخدام یک کامیون بتنی آسان تر است.