عملکرد و نحوه ساخت بتن شفاف

عملکرد مواد بتن شفاف

عملکرد و نحوه ساخت بتن شفافعملکرد و نحوه ساخت بتن شفاف

عملکرد و نحوه ساخت بتن شفاف

  • بتن تعبیه شده با فیبرهای شیشه ای نوری که در یک ماتریس کار می کنند، در طی این مرحله هنوز مقاومت بتن حفظ می شود.
  • چگالی بتن لایه رویی بالا است
  • با فیبرهای نوری تزریق می شود
  • در برابر سرما و نمک زدایی مقاوم است
  • محفاظت آن در برابر آتشدر طبقه بندی A2 است
  • بیشترین مقاومت در برابر اشعه ماورا بنفش

نحوه ساخت بتن شفاف

  1. رشته های فیبرهای نوری درون قالب بتن به منظور انتقال نور، چه طبیعی و چه مصنوعی، در همه فضاهای احاطه کننده پنل های شفاف بتنی قرار داده می شوند. بتن انتقال دهنده نور از طریق افزودن ۴ الی ۵ درصد فیبرهای نوری (برحسب حجم) به مخلوط بتن تولید می شوند. فیبرها، موازی با یکدیگر بین دو سطحی اجرا می شوند که عنصر بتن در آن تعبیه می شوند و نور را انتقال می دهند.ضخامت فیبرهای نوری می تواند بین ۲ میکرومتر تا ۲ میلی متر متناسب با نیازهای خاص انتقال نور متفاوت باشد.
  2. در ابتدا رشته های فیبر به صورت جداگانه در بتن قرار داده می شود؛ ساخت و تولید، وقت گیر و پرهزینه است.فرآیندهای جدیدتر و نیمه اتوماتیک تولید، از پارچه فیبر بافته شده به جای رشته های فیبر تک استفاده می کند. پارچه و بتن به طور متناوب در فواصل تقریبی ۲ میلی متر تا ۵ میلی متر در قالب ها قرار داده می شوند. لایه های کوچکتر یا نازک تر اجازه می دهد که مقدار نور بیشتری از بتن عبور کند. در ادامه ریخته گری، مواد به شکل پنل ها یا بلوک هایی برش داده می شوند که ضخامت مشخص شده ای دارد و سپس سطح به طور معمول صیقل داده می شود، در پایان از نیمه براق به براقیت بالا پرداخت می شوند.
  3. مخلوط بتن از مواد ریز ساخته شده است که منحصرا: فاقد تجمیع درشت است. مقاومت فشاری بیش از ۷۰ مگاپاسکال دارد که بیانگر مقاومت بالای بتن است.

اثرات زیست محیطی

هنگامی که یک دیوار جامد با توانایی انتقال نور درآمیخته باشد، به این معنی است که یک خانه می تواند در ساعات روز نور کمتری را استفاده کند. از آنجا که ظرفیت عایق بندی دیوار بدون تغییر است، نتیجه یک سود خالص انرژی است.