روش های بتن ریزی زیر آب (۴ – ۶)

روش های بتن ریزی زیر آب

روش های بتن ریزی زیر آب (4 – 6)روش های بتن ریزی زیر آب (۴ – ۶)

روش های بتن ریزی زیر آب (۴ – ۶)

۴٫ روش دوغاب ریزی

مجموعه ای از قفس های گرد ساخته شده از ۵۰ میلی متر مش از فولاد ۶ میلی متری است که روی اندازه کامل بتن آماده شده اضافه می شود. سپس به صورت عمودی روی منطقه قرار داده می شود تا بتنی شود، آن قدر که فواصل بین چرخ های قفس ها و نیز سطوح بتن از ۱ متر بیشتر نشود. اندازه سنگدانه سنگ بین ۵۰ میلی متر الی ۲۰۰ میلی متر است. آن را با دقت در خارج از قفس های فولادی روی سطح کامل از ارتفاع برای اتصال قرار دهید. این کار برای جلوگیری از جابجایی قفس ها انجام می شود.

 دوغاب سیمان ماسه ای ۱: ۲ با نسبت آب سیمان بین ۰٫۶ تا ۰٫۸ با استفاده از میکسر مکانیکی تهیه شده است. این کار تحت فشار از طریق لوله ای به قطر ۳۸-۵۰ میلی متر به قفس های فولادی منتقل می شود. همانطور که دوغاب سازی ادامه می یابد. لوله به تدریج و تا ارتفاع بیش از ۶۰ سانتی متر بالاتر از سطح شروع خود بالا می رود. پس از آن برای دریافت دوغاب بیشتر با همان روش خارج می شود و در قفس های بعدی قرار می گیرد. پس از دوغاب ریزی کل منطقه برای ارتفاع حدود ۶۰ سانتی متر، در صورت لزوم، همین عملیات برای لایه بعدی ۶۰ سانتی متری و غیره تکرار می شود.

۵٫ کاربرد کیسه ها (کیسه بتنی زیر آب)

کیسه های پلی پروپیلن سیمان قدیمی تا حدود دو سوم با بتن پر می شوند. و سر و ته آنها به طور ایمن بسته یا دوخته می شود تا کیسه ها به صورت مربع ساخته شوند. این کیسه ها در ردیف های آجرچینی راسته زیر آب ته نشین می شوند. به طوری که همه کیسه ها بهم پیوسته و یک انباشته جامد را تشکیل می دهند. محل قرارگیری کیسه ها باید به گونه ای باشد که دهانه کیسه ها از سطح آزاد رو به جلو باشد. و این امر پیوند خوبی بین کیسه های قرار داده شده را امکان پذیر می کند. در آب های عمیق، وجود یک غواص برای یک کار رضایت بخش ضروری است.

۶٫  پمپاژ

بتن می تواند از طریق پمپاژ مستقیم در زیر آب قرار گیرد. انتهای عمودی خطوط لوله همیشه به اندازه کافی به عمق بتن خالص قبلی وارد می شود. لوله نباید به پهلو حرکت کند مگر اینکه در حالت قبلی، بتن به جای ته نشینی از طریق سطل ها و توسط لوله پمپاژ شده باشد.