دوازدهمین همایش ملی قیر و آسفالت و ماشین آلات به کار خود پایان داد

دوازدهمین همایش ملی قیر و آسفالت و ماشین آلات به کار خود پایان داد

دوازدهمین همایش ملی قیر و آسفالت و ماشین آلات به کار خود پایان داد

 

دوازدهمین همایش ملی قیر و آسفالت و ماشین آلات به کار خود پایان داد - وبسایت سیکاس گروپ

 

در پایان دومین و آخرین روز برگزاری دوازدهمین همایش ملی قیر و آسفالت و ماشین آلات، مراسم اختتامیه با حضور محمد شکرچی زاده رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، فریدون مقدس نژاد رئیس کمیته علمی همایش، مهران غلامی معاون آموزش و توسعه فناوری مرکز، احمد منصوریان رئیس بخش قیر و آسفالت مرکز تحقیقات و جمعی از دست اندرکاران برگزار شد و مراسم به صورت آنلاین جهت بهره مندی علاقمندان ارائه شد.
فریدون مقدس نژاد دبیر کمیته علمی همایش، با اظهار تأسف از شرایط به وجود آمده بر اثر ویروس کرونا و خسارات جانی و مالی آن، با تأکید بر برخی از مزیت های فضای مجازی در برگزاری چنین همایش هایی، از مفید بودن سخنرانی های ارائه شده اظهار خرسندی نمود.
وی با عذرخواهی از برخی نقصان های تکنیکی که در فضای مجازی برگزاری همایش ایجاد شده بود، از کلیه سخنرانان داخلی و خارجی و دست اندرکاران برگزاری همایش بویژه رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی و رئیس بخش قیر و آسفالت مرکز تحقیقات تقدیر کرد و اظهار امیدواری نمود که همایش های آتی در شرایط بهتر و با حضور تمامی علاقمندان برگزار گردد. 
مهران غلامی معاون آموزش و توسعه فناوری مرکز تحقیقات راه، مسکن وشهرسازی نیز ضمن قدردانی از زحمات دست اندرکاران برگزاری همایش و تلاش های صورت گرفته از سوی مرکز تحقیقات جهت جلوگیری از وقفه در برگزاری همایش برغم مشکلات موجود ناشی از بیماری کرونا، از فعالیت های بخش قیر و آسفالت مرکز بویژه انجام پروژه هایی مانند مدیریت روسازی و تهیه نقشه پهنه بندی قیر PG تقدیر نمود.
وی اظهار امیدواری کرد که نتایج فعالیت های بخش قیر و آسفالت بیش از گذشته در عرصه اجرایی کشور نمود یابد.