در سازه های بتنی پله ها چگونه اجرا می شوند؟

سازه های بتنی

در سازه های بتنی پله ها چگونه اجرا می شوند؟

در سازه های بتنی پله ها چگونه اجرا می شوند؟-وبسایت سیکاس

اجرای پله در سازه های بتنی کار سخت و دشواری است که نیاز به مهندسی و علم تخصصی دارد و در بردارنده ی مراحل مختلفی است مانند طراحی آرماتوربندی، قالب بندی،بتن ریزی، اجرای سنگ و پله است. اجرای پله در سازه های بتنی به دقت زیادی نیاز دارد زیرا مراحل مختلف اجرای راه پله به هم متصل هستند و به صورت پیوسته و با دقت بالا باید انجام می شوند‌. بنابراین در تمامی مراحل اجرایی حضور یک مهندس اجرایی ضروری است که بر مراحل مختلف کار نظارت کند و نقشه را برای اجرای صحیح توجیه نماید.

برای آنکه بتوان در ساختمان های بتنی پله ای بی عیب و نقص اجرا نمود باید نقشه ها و دیتیل ها با دقت طراحی گردند. راه پله طرح لرزه ای ساختمان محسوب می شود و به عنوان بخشی از سازه است که صلیب بالایی در برابر زلزله دارد و تنها یک راه برای رفت و آمد نیست. اگر می خواهید با نحوه ی اجرای پله در ساختمان های بتنی و مراحل مختلف انجام آن آشنا شوید تا پایان این مقاله با ما همراه باشید.

مراحل اجرای پله در سازه های بتنی

محاسبه ی تعداد پله

برای اجرای پله در سازه های بتنی ابتدا باید تعداد پله های مورد نیاز را محاسبه نمود تا بتوانید تخمین بزنید که برای هر قسمت به چند پله نیاز دارد. در برخی ساختمان های چند طبقه در بخش های مختلف ساختمان و آپارتمان ها اجرای پله مورد نیاز است. در محاسبه ی تعداد پله ها باید با دقت تمام بخش های مختلف ساختمان را در نظر گرفته و با دقت و با استفاده از فرمول محاسبه تعداد پله های مورد نیاز را برآورد نمود. در این بخش از مقاله قصد داریم چگونگی محاسبه ی تعداد پله را تشریح نماییم.

به طور کلی هر اندازه که ارتفاع پله ها زیادتر باشد برای رفتن از یک سطح به سطحی دیگر به پله های کمتری نیاز است. اما ارتفاع  پله را نمی توان برای آنکه نیاز به پله کمتر شود افزایش داد زیرا میزان ارتفاع پله در ساختمان های بتنی به نوع کاربری ساختمان بستگی دارد و طراح و یا مهندس نقشه کشی خود از میزان ارتفاع لازم برای ساختمان های با کاربری مختلف آگاهی و اطلاع دارد. به عنوان مثال ارتفاع پله ها در ساختمان هایی که کاربری مسکونی دارند بین ۱۶ تا ۲۰ سانتی متر است در حالی که ارتفاع پله را در ساختمان هایی که کاربری عمومی دارند مثل مراکز خرید بین ۱۵ تا ۱۷ سانتی متر می باشد. کف پله هم باید متناسب با کف پای افراد باشد که بتوانند به راحتی و با ایمنی کامل رفت و آمد کنند.

برای محاسبه تعداد پله ها مثال زیر را مورد توجه قرار دهید تا نحوه ی محاسبه ی تعداد پله ها برای شما روشن تر شود:

بر فرض اینکه فاصله ی دو نیم طبقه ۱۸۰ سانتی متر است اگر ارتفاع پله ۱۸ سانتی متر در نظر بگیریم  در آن زمان می توانیم  تعداد پله ها را برابر با عدد ۱۰ برآورد نمائیم. در صورتی هم که ارتفاع پله را ۱۵ سانتی متر در نظر بگیریم  تعداد پله ها ۱۵ عدد می باشد. نحوه ی محاسبه ی تعداد پله ها در ساختمان های بتنی در زیر به وضوح تشریح شده است.

 ۲n+b=63-65 فرمول اندازه ی قدم

h+b=12 فرمول راحتی

h+b= 48 فرمول احتیاط

● hارتفاع پله

● bاندازه ی کف پله

(  اگر ارتفاع را ۱۸ سانتی متر در نظر بگیریم)

b=65->b=29 +18×۲

b-h=12->b=30

b+h=48->b=30

یعنی کف پله ها یا همان عرض پله ها برابر با ۳۰ سانتی متر می باشد.

در سازه های بتنی پله ها چگونه اجرا می شوند؟-وبسایت سیکاس

■نحوه ی محاسبه ی شیب پله ها در ساختمان های بتنی

برای تعیین شیب در اجرای پله ی ساختمان های بتنی ابتدا باید ارتفاع و طول را محاسبه نمایید هر چه ارتفاع کمتر و طول بیشتر باشد شیب نیز کمتر می شود بنابراین شیب راه پله اختلاف بین طول و ارتفاع است. پس شما برای اینکه شیب پله ها را محاسبه نمایید ابتدا بر اساس آنچه که در قسمت قبل توضیح داده شد ارتفاع و طول را محاسبه نمایید سپس برای محاسبه شیب از طریق فرمول گفته شده اقدام نمایید توجه نمایید که ارتفاع، طول و شیب پله ها در ساختمان های بتنی باید متناسب با نوع کاربری ساختمان و نظر کارشناسانه مهندسین و طراحان بستگی دارد. اگر شیب پله ها متناسب با کاربری ساختمان مورد نظر و اصول و قواعد نباشد در رفت و آمد اشخاص مشکل ایجاد می شود و راه پله ها از ایمنی کامل برخوردار نیستند.

به عنوان مثال اگر کف پله برابر با  ۳۰ سانتی متر و ارتفاع پله برابر با ۱۸ سانتی متر باشد و علاوه بر این تعداد پله ها هم ۱۰ عدد باشد ارتفاع نیم طبقه را می توان ۱۸۰ سانتی متر در نظر گرفت و طول راه پله مساوی با ۳ می باشد در این صورت شیب برابر با ۳۰ می شود که طبق نظر مهندسین و کارشناسان شیب مطلوب برای استاندارد برابر با ۳۰ نیز می باشد که طراحان و مهندسین نقشه کشی هنگام طراحی و اجرای پله های ساختمان بتنی این حد استاندارد را متناسب با کاربری ساختمان باید مورد توجه قرار دهند. و البته این نکته به خاطر اهمیت زیاد در حفظ سلامتی و امنیت افراد ضروری است که استاندارد شیب پله ها در ساختمان های بتنی متناسب با نوع کاربری ساختمان متفاوت است و ‌شیب پله ها باید به نحوی باشد که افراد هنگام رفت و آمد از طریق راه پله ها احساس راحتی و امنیت کنند.

■ نحوه ی آرماتوربندی در اجرای پله در ساختمان های بتنی

برای اینکه بارهای گران ابتدای سازه به زمین وارد شوند ابتدا باید اولین رمپ نیم طبقه به فونداسیون ساختمان متصل شود برای انجام این کار باید آرماتورهای انتظار به منزله ی ریشه های فونداسیون به میلگردهای پله ها متصل گردند در نتیجه انجام این کار رمپ های دو طرف طبقات بار خود را به تیرهای جانبی انتقال میدهند. اولین مرحله ی آرماتوربندی در اجرای پله در ساختمان های بتنی آرماتور بندی تیر نیم طبقه می باشد. بدین صورت که آرماتورهای تیر نیم طبقه باید دو ستوندیوار برشی جانبی به شکل گیردار به یکدیگر متصل گردند؛ به منظور اتصال آرماتورهای تیر نیم طبقه در دو ستون کناری باید در زمان بتن ریزی ستون ها در تعداد مشخصی بازشو لحاظ شود زیرا در این صورت میلگردهای نیم طبقه به راحتی می توانند به آرماتورهای موجود در ستون اتصال یابند.

توجه داشته باشید که همه مراحل آرماتوربندی رمپ و پاگرد باید مطابق با نقشه های اجرایی راه پله ها انجام شود و چگونگی اجرای آن ها توسط مهندسین و کارشناسان مورد تایید قرار گیرد. در هر مرحله از اجرای پله ها در ساختمان های بتنی میلگرد های انتظاری به منظور اتصال و رمپ های بعدی می باشند و همچنین بتون ریزی در سقف همراه با راه پله ی زیرین آن در یک زمان توسط تراک میکسر در یک محل صورت می پذیرد.

با استفاده از مفتول میزان پوشش بتن وبستن میلگرد های بتنی مشخص می گردد جزئیات اجرایی پله ها در ساختمان بتنی در قسمت  نحوه ی آرماتوربندی  پله ها اهمیت زیادی دارد و بسیار حساس می باشد چرا که  محل اتصال قرارگیری درست هر آرماتور در نظر گرفته شده است و تعبیه آن در محل خود اهمیت زیادی دارد.

■ نحوه ی قالب بندی پله ها در ساختمان بتنی

از تخت های چند لایه برای قالب کف رمپ و پاگرد در پله های ساختمان بتنی استفاده می شود تا در هنگام خشک شدن بتن جدا شدن تخته ها از بتن به آسانی امکان پذیر باشد. برای اینکه قالب بندی کف رمپ و پاگرد در محل خود محکم بمانند از یک جک استفاده می شود. قابل ذکر است که برای قالب بندی کناره ی راه پله  قالب های فلزی مورد استفاده قرار می گیرند.کلیه ی محاسبات حمل بار در این مرحله باید مورد توجه قرار بگیرد زیرا در زمان بتن ریزی پله ها باید به گونه ای باشند که توانایی تحمل وزن و بار نفراتی که مسئول بتن ریزی هستند را داشته باشند

■ نحوه ی بتن ریزی در اجرای پله در ساختمان های بتنی

 

بتن ریزی تیر، سقف و راه پله ی طبقه زیرین در یک زمان یکسان اجرا می گردد. مهم ترین نکته ای که در بتن ریزی رمپ باید مورد توجه قرار بگیرد این است که امکان ریختن بتن از پایین به بالا فراهم باشد چرا که باید از تجمع دوغاب سیمانی در بالا و هم جمع شدن سنگدانه ها در پایین جلوگیری نمود. بتن ریزی در اجرای پله در ساختمان های بتنی یک مرحله ی مهم و اساسی است که به دقت فراوانی نیاز دارد.

دقت کنید که ویبره ی  راه پله ها باید خیلی سریع انجام بگیرد تا از حرکت سنگدانه ها به سمت پایین جلوگیری شود. همچنین روانی بتن رمپ باید کمتر باشد زیرا در این صورت بتن زودتر سفت و چسبنده می شود و مانع از حرکت سنگدانه ها می شود.  و در مرحله ی آخر پس از اتمام بتن ریزی بتن ها و ملات های ریخته شده را با ماله صاف کنید و پس از آن عمل آوری بتنشروع می شود.

در سازه های بتنی پله ها چگونه اجرا می شوند؟-وبسایت سیکاس

■ نحوه ی اجرای سنگ پله بتنی

قبل از آنکه سنگ پله اجرا گردد ابتدا باید سنگ بغل پله که به دیوار راه پله متصل می باشد را اجرا نمود برای انجام این کار ابتدا باید سنگ را در ابعاد مشخص برش داد  و سپس از طریق لقمه هایی که از آب و خاک درست شده اند باید در پشت سنگ ها با دقت و به اندازه کافی دوغاب ریخت که سنگ ها با استحکام قابل توجهی در جای خود مستقر بمانند.

نکته ی مهمی که باید به آن توجه نمود فاصله ی سنگ ها با دیوار است که بر اساس نظر کارشناسان و مهندسان بهتر است که این فاصله حدود سه یا چهار سانتی متر باشد تا اتصال قوی و محکم به اندازه ی کافی برقرار گردد. هنگام اجرای سنگ بغل در اجرای پله ی ساختمان های بتنی  به تراز بودن سنگ ها دقت کنید؛ برای اطمینان از تراز بودن سنگ ها از ریسمان هم می توانید استفاده کنید تا سنگ ها در جای مناسب  قرار بگیرند و بالا و پایین نباشند.

بعد از آنگه دوغاب ریزی و استحکام سنگ بغل به خوبی انجام گرفت، سنگ پیشانی و کف پله باید اجرا گردد‌. شایان ذکر است که سنگ کف پله باید از سنگ پیشانی ضخیم تر باشد زیرا سنگ کف پله باید بار ناشی از رفت و آمد اشخاص را تحمل کند؛ ممکن است شما هم هنگام رفت و آمد به یک ساختمان متوجه ی سنگ های شکسته کف پله ها شده باشید این امر جدا از آنکه ممکن است به خاطر عمر طولانی باشد یکی از مهم ترین دلایل آن انتخاب نادرست نوع سنگ کف پله است که با نوع کاربری ساختمان و میزان رفت و آمد افراد و همچنین مقدار باری که باید تحمل کند انتخاب نشده است. برای انجام این کار ابتدا باید سنگ پیشانی را در محل خود به طور قائم با استفاده از آجر و گچ نصب نمود؛ آجر و گچ فضای های پشت سنگ پیشانی را پر می کنند و باعث استحکام و چسبندگی بیشتر سنگ می شوند.

بعد از آنکه اولین سنگ پیشانی مستقر شد و در جای خود قرار گرفت باید با حساسیت و دقت ویژه ای نخستین سنگ کف پله را اجرا نمود؛ بدین صورت که ابتدا باید در زیر سنگ کف  ملات ماسه و ریسمان ریخته شود و با حفظ میزان پیش آمدگی و ارتفاع سنگ کف را  احتیاط کامل در محل پله قرار داده و سپس با استفاده از یک چکش پلاستیکی آرام به گونه ای که به سنگ آسیبی وارد نشود چند ضربه کوچک به سنگ زده می شود تا سنگ کف پله به ملات ها بچسبد و استحکام یابد. سپس پله های دیگر در بخش های مختلف ساختمان بتنی را به همین شکل می توان اجرا نمود.

نتیجه

نحوه ی اجرای پله در ساختمان های بتنی از اهمیت زیادی برخوردار است و پله ها علاوه بر اینکه مکان رفت و آمد افراد در ساختمان ها هستند در هنگام بروز حوادثی مثل زلزله و آتش سوزی نقش اساسی و مهمی در خروج افراد دارند بنابراین کلیه مراحل اجرای پله باید با دقت کافی و بر اساس نقشه های اجرایی تحت نظارت مهندسین انجام بگیرد. مراحل اجرای پله عبارت از محاسبه ی تعداد پله، محاسبه ی شیب پله، نحوه ی آرماتوربندی پله در ساختمان های بتنی، نحوه ی قالب بندی پله، نحوه ی بتن ریزی در اجرای پله و نحوه ی اجرای سنگ پله در ساختمان های بتنی می باشند. نکته ی قابل ذکر توجه به کاربری ساختمان در اجرای پله به ویژه  محاسبه ارتفاع، طول و شیب پله است که با متناسب با کاربری ساختمان باشد.

منبع : ارین تیس