دال گسترده (یکپارچه)

دال گسترده (یکپارچه) چیست؟

دال گسترده (یکپارچه)

دال گسترده (یکپارچه)

دال گسترده، دال بتنی روی زمین است که با تیرهای بتنی مکمل در هر دو جهت تقویت می شود.  دال های گسترده به طور معمول به عنوان فونداسیون منازل جدید و انبساط ها مورد استفاده قرار می گیرد. دال های گسترده در استرالیا برای مطابقت با استاندارد استرالیا AS2870 طراحی می شوند. تیرهای تقویت کننده را پایه های نواری می نامیم (زیرا آنها به صورت نوارهای موازی کار می شوند). تیرهای اطراف خارج را تیرهای لبه ای می نامند.

ضخامت دال گسترده چه اندازه است؟

ضخامت قسمت دال یک پایه گسترده و خود دال به طور معمول ۱۰۰ میلی متر (۴ اینچ) است. گاهی اوقات ضخامت دال، بیشتر و تا حدود ۱۵۰ میلی متر (۸ اینچ) ساخته می شود، به این دلیل که باعث استحکام و یا قابلیت گسترش بیشتر شود.

عمق پایه های نوار بسته به شرایط خاک موجود در محل مورد نظر متفاوت است. طبقه بندی مکان توسط دستگاه تست خاک به ما می گوید که خاک رُسها چقدر واکنش پذیر هستند. سپس طراحی پایه لغزش (stip) مطابق با AS2870 انجام می شود.

حداقل ضخامت یک دال چقدر است؟

در ساختمان های مسکونی، حداقل ضخامت دال ۸۵ میلی متر (۳٫۳۵ اینچ) در ساخت دال وافل و ۱۰۰ میلی متر (۴ اینچ) در ساخت دال گسترده است.

بتن دال در کمتر از ۲۸ روز (به طور معمول حدود ۲۳ روز) به مقاومت کامل در طراحی خود می رسد، اما قبل از آن می توان روی دال را رفت و روی آن کار کرد. قالب به طور معمول یک روز پس از ریختن بتن برداشته می شود.

 دال های گسترده توسط چه اشخاصی طراحی می شود؟

دال های گسترده توسط مهندسین سازه باتجربه در ساخت و سازهای مسکونی طراحی می شوند. قوانین زیادی برای اِجرا در عمق و فاصله گذاری پایه های نوار در یک دال گسترده وجود دارد، بنابراین صحیح ساختن آنها بسیار مهم است. یک مهندس سازه باتجربه می تواند یک دال گسترده دقیق و مقرون به صرفه به شما ارائه دهد که متناسب با مکان شما باشد.

کارشناسان ما در سیکاس گروپ آماده خدمت رسانی و ارائه اطلاعات به شما عزیزان هستند تا در هزینه های شما برای ساخت دال های گسترده صرفه جویی شود.