بتن شفاف و آینده ای پر زرق و برق

بتن شفاف 

بتن شفاف و آینده ای پر زرق و برقبتن شفاف و آینده ای پر زرق و برق

بتن شفاف و آینده ای پر زرق و برق

چندین سال پیش، بتن شفاف در نمایشگاه “Liquid Stone” در موزه ساختمان ملی به معرض دید گذاشته شد، و چشم مردم را به گونه های مختلف موجود باز نمود. به این دلیل که این ماده دارای معماری متمایز و جذابیت طراحی داخلی است، برخی از شرکت ها در تولید بتن انتقال دهنده نور با استفاده از ظاهر متمایز و توانایی های منحصر به فرد این بتن برای برنامه های کاربردی خود را دخیل نمودند.

 اگرچه بتن شفاف در درجه اول به عنوان دکوراسیون داخلی استفاده شده است، اما سازندگان آن چشم اندازهای شهرهایی را دارند که از داخل بدرخشند، و ساختمان هایی که پنجره های آنها نیاز ندارد که صفحه های مسطح و مستطیل شکل باشد، اما مناطق دلخواه آن قابلیت شفافیت را در دیوارهای منحنی در حرکت داشته باشند. در یک زمان می تواند هم مصالح ساختمانی باشد و هم منبع روشنایی، هم می تواند جدا شود و هم متصل، می تواند دیوار یا کف باشد، روشنایی محیط باشد یا چشم نواز.

بتن شفاف همچنین یک ماده عالی برای عایق کاری است که در برابر درجه حرارت شدید در فضای باز از سازه محافظت می کند و این در حالی است که  امکان روشن شدن در روز را هم می دهد. این امر باعث می شود که بتن شفاف در ساختمان های با آب و هوای سخت سازش بسیار عالی داشته باشد، جایی که می تواند از گرما یا سرما جلوگیری نماید بدون آن که بخواهد روشنی روز را به ساختمان راه ندهد. بتن شفاف این قابلیت را دارد که برای روشنایی ساختمان های زیرزمینی و ایستگاه های مترو استفاده شود . بتن نیمه شفاف می تواند برنامه های مربوط به ایمنی را در آینده تدارک ببیند، مانند: سرعت گیرهایی که می تواند “از زیر روشن شود تا در شب نمایان تر شوند “، یا برای روشن ساختن پلکان فرار در محیط داخلی در صورت قطع برق. بتن شفاف حتی توانایی آن را دارد که پایدار بماند؛ سنگدانه ها می تواند با شیشه بازیافتی خرد شده جایگزین شود.

بتن شفاف یکی از جدیدترین فرآورده های جالب توجه در میان مصالح ساختمانی یکنواخت و محکم از لحاظ تاریخی است. این میتواند تقریباً در هر جایی، بتن سنتی یا شیشه ای مورد استفاده قرار بگیرد. بتن شفاف پتانسیل سیال بتن را با توانایی شیشه برای پذیرش نور ترکیب می کند، و نیز حریم خصوصی را حفظ می کند و می تواند به عنوان پشتیبانی ساختاری استفاده شود. احتمالات و امکانات بی شماری درباره بتن شفاف وجود دارد؛ و بدین سبب هرچه بیشتر استفاده شود، موارد کاربردی بیشتری نیز کشف خواهد شد. مانند هر نمونه ای از مواد جدید، بتن شفاف نیز گران است و هنوز هم مسائلی دارد که باید حل شود.