بتن شفاف به عنوان یک ماده سبز

بتن شفاف به عنوان یک ماده سبز (متشکل از الیاف طبیعی) در ساخت و ساز

بتن شفاف به عنوان یک ماده سبز

بتن شفاف به عنوان یک ماده سبز

بتن، که به طور معمول و سنتی جزء مصالح ساختمانی اساسی به شمار می رود، در حال تغییر است. امروزه مهندسین مخلوط های بتنی ای را فرآوری می کنند که توانایی انتقال نور را دارند. با تغییر مواد تشکیل دهنده بتن سنتی به ترکیبات شفاف، یا تعبیه فیبر نوری، بتن شفاف به وجود آمده است. بتن انتقال دهنده نور، به عنوان بتن شفاف نیز شاناخته می شود و این درخشان ترین پیشرفت مصالح ساختمانی در سالهای اخیر است.

بتن شفاف یکی از جدیدترین، کاربردی ترین و تحول آمیزترین عناصر در مصالح ساختمانی سبز محسوب می شود. در این مقاله و مقاله های مربوطه بعدی، ساخت، موارد کاربرد و دامنه آینده بتن شفاف به طور گسترده ای ارائه می شود. با وجود این که، بتن شفاف یک ماده جدید ابتکاری است، و هنوز تا حدی در مراحل توسعه است، اما در برنامه های گوناگون معماری از آن شروع به استفاده کرده اند، و نوید فرصت های عظیمی را در آینده می دهد.

بتن از زمان رومی ها کاربرد دارد، اما اجزای اساسی آن یکسان باقی مانده است. مخلوط خشک از سه ماده تشکیل می شود: ۱- سنگدانه درشت که متشکل از قطعات بزرگتر از مواد مانند سنگ یا شن است؛ ۲- سنگدانه ریز که از ذرات کوچکتر مانند شن تشکیل می شود؛ ۳- سیمان که یک پودر بسیار ریز است و هنگامی که با آب مخلوط می شود، مواد را به هم می چسباند. مهندسین چندین نوع بالقوه مخلوط را برای بتن شفاف ارائه می دهند. یک رویکرد این است که مواد تشکیل دهنده سنتی را با گزینه های شفاف یا متبلور تعویض نمود. مورد شفاف و متبلور را جایگزین سنگدانه ها کرد، و خود چسب ممکن است با تلفیق رزین های شفاف در ترکیب قادر به انتقال نور باشد. رویکرد دیگر این است “ترکیبی از فیبرهای نوری و بتن ریزدانه”.

ماده مورد استفاده برای ساخت بتن شفاف

بتن شفاف ترکیبی از فیبر نوری و بتن ریزدانه  است. آن را به صورت بلوک ها و پنل های ساختمانی از پیش ساخته می توان تولید نمود. به دلیل کوچک بودن اندازه الیاف، آنها را به منظور تبدیل شدن به جزئی از مواد با بتن ترکیب می کنند.

هزاران رشته فیبرهای نوری برای انتقال نور طبیعی و مصنوعی در بتن، در تمام فضاهای محصور شده توسط پنل های بتونی شفاف قرار داده می شوند.