انواع بتن و ویژگی‎های آن‎ها

انواع بتن و ویژگیهای آنها

انواع بتن و ویژگیهای آنها

انواع بتن و ویژگی‎های آن‎ها-وبسایت سیکاس

بتن مسلح یا بتن آهنی

بتونی که روی فلز فولادی جاسازشده، سفت شده باشد، بتن مسلح یا بتن آهنی نامیده می‎شود. فولاد تقویت کننده، ممکن است به شکل میله، مِش یا میل باشد و به مقاومت کششی بتن کمک می‎کند.

بتن ساده یا غیرمسلح به راحتی در برابر فشارهایی مانند باد، زلزله و لرزش‎ها و سایر نیروهای خمش مقاومت نمی‎کند و به این علت برای بسیاری از کاربردهای سازه‎ای نامناسب است.

در بتن مسلح ، مقاومت کششی فولاد و مقاومت فشاری بتن، اجزا را قادر می‎سازد که فشارهای سنگین مختلف را در دهانه‎ها حفظ کنند. سیال بودن مخلوط بتن باعث می‎شود که فولاد در نقطه یا نزدیک نقطه‎ای که بیشترین فشار پیش بینی شده است بتواند قرار بگیرد.

بتن پیش فشرده (پیش تنیده)

نوآوری دیگر در ساخت سنگ‎تراشی استفاده از بتن پیش‎فشرده است. این امر با استفاده از فرآیندهای پیش‎کشیدگی (پیش‎تنیدگی ناشی از پیوستگی بتن با میل) یا پس‎کشیدگی (پیش‎تنیدگی ناشی از کشش آرماتورهایی که بعد از بتن ریزی تحت کشش قرار گرفته و روی بتن عمل آمده و سخت شده اتکا دارد) به دست می‎آید.

در پیش‎کشیدگی، طول سیم‎های فولادی کابل‎ها، فولادی، کابل‎ها یا طناب‎ها در قالب خالی گذاشته می‎شوند و سپس کشیده و لنگر می‎شوند. پس از ریختن بتن و اجازه دادن به سفت شدنش، لنگرها آزاد می‎شوند و چون فولاد می‎خواهد به طول اصلی خود برگردد، بتن را فشرده می‎کند.

در فرآیند پس‎کشیدگی، فولاد، فولاد از طریق مجاری تشکیل شده در بتن هدایت می‎شود. وقتی بتن سخت شد، فولاد توسط نوعی دستگاه گیرنده در قسمت خارجی بتن لنگر می‎اندازد. با اعمال مقدار اندازه‎گیری شده نیروی کشش به فولاد، می‎توان میزان فشرده‎سازی منتقل شده به بتن را به دقت تنظیم نمود. بتن پیش‎فشرده با فشرده‎سازی ناحیه‎ای به نقطه‎ای که در آن هیچ کششی تجربه نشود، تا زمانی که مقاومت بتن برش فشرده نشود، نیروهای کششی را خنثی می‎کند که باعث پاره شدن بتن معمولی می‎شوند. از آنجا که این بتن بدون کاربرد تقویت کننده‎های فولادی سنگین به مقاومت می‎رسد، از آن برای ساخت سازه‎های سبک‎تر، کم عمق‎تر و ظریف‎تر مانند پل‎ها و سقف‎های گسترده استفاده می‎شود.

بتن علاوه بر پتانسیل مقاومت بی‎نظیرش و توانایی اولیه سازگاری آن تقریبا با هر فرمی، در برابر آتش مقاوم است و به یکی از متداول‎ترین مصالح ساختمانی در جهان تبدیل شده است.