اصول راهنمای انتخاب مواد در ساخت‎ و‎ ساز

اصول راهنمای انتخاب مواد 

اصول راهنمای انتخاب مواد در ساخت و ساز

اصول راهنمای انتخاب مواد در ساخت‎و‎ساز - وبسایت سیکاس

موادی که در عملیات ساختمان‎سازی و ساختمان به کار می‎روند، دارای نقاط قوت و ضعف منحصر به فردی هستند. به عنوان مثال، یک محصول بادوام به خصوص ممکن است دارای قیمت سنگین باشد. یا امکان دارد نگهداری یک محصول به خصوص زیبا دشوار باشد و نیاز به تعویض زودرس داشته باشد.

برای کمک به طراحان، معماران و سازندگان در جستجوی این حوزه پیچیده، یک سری راهنما و ملاحظات برای کمک به انتخاب مواد وجود دارد. برخی از این موارد عبارتند از:

رویکردهای چرخه زندگی

هنگام انتخاب از بین مواد و محصولات مختلف، یک سازنده ممکن است ارزیابی چرخه زندگی یا LCA را انجام دهد. LCA می‎تواند به شناسایی فرصت‎های کاهش تاثیرات احتمالی و به حداقل‎رساندن استفاده از منابع در طول عمر محصول کمک نماید. همچنین این کار برای شناسایی مبادلات تجاری انجام می‎شود.

ملاحظه ویژگی‎های منفرد در برابر ویژگی‎های چندگانه

اغلب، سازندگان، طراحان و معماران در تلاش هستند تا انتخاب محصولات را در بین طیف وسیعی از ویژگی‌ها بهینه نمایند. به همین دلیل، سبک سنگین کردن ویژگی‎های مختلف محصول و انتخاب آن بسیار مهم است. فقط می‎توان یک محصول را با دیدن تمام خصوصیات آن ارزیابی نمود، نه اینکه فقط به یک ویژگی خاص نگاه کرد. به طور مثال، محصولی که حاوی سطح بالایی از محتوای بازیافتی است، ممکن است به مرور زمان به نگهداری بیشتری نیاز داشته باشد.

لیست متریال‎ها و مواد تشکیل دهنده

سازندگان و ساکنان ساختمان اغلب به اطلاعات مربوط به مصالح و مواد تشکیل دهنده مورد استفاده در یک محصول ساختمانی علاقمند هستند.

ارزیابی ریسک

هنگام در ‎نظر گرفتن تاثیرات ایمنی و بهداشتی یک محصول، همیشه باید در نظر گرفت که چگونه ساکنان ساختمان در معرض محصول قرار می‎گیرند. محصولی مانند عایق که بدون تماس مستقیم با ساکنان ساختمان در پشت دیوار نصب می‎شود، باید متفاوت از کفپوش وینیل ارزیابی شود که ساکنان روی آن راه می‎روند. گزارش‎ها و مطالعاتی که ملاحظات خطرات محصول، نقاط پایانی سم‎شناسی مربوطه و قرار گرفتن در معرض کالایی برای یک کاربرد خاص را مورد بررسی قرار می‎دهد، ارزیابی ریسک نامیده می‎شود.

همه خصوصیات را کنار هم بگذارید.

در تصمیم نهایی درباره گزینش محصولات یا مواد برای پروژه ساختمانی، نه تنها هزینه، عملکرد و زیبایی مواد، بلکه اطلاعات زیست محیطی، بهداشتی و ایمنی مربوط به یک محصول و مواد تشکیل‎دهنده آن، نحوه کاربرد خاص محصول و قرار گرفتن در معرض مشخصات خطر در هنگام استفاده و دوام آن استفاده می‎شود.